Consultanță Start Up Nation

Activitatea de consultanță constă în:

  • Asigurarea consultanței viitorilor beneficiari în ceea ce privește încadrarea acestora pe una din măsurile de finanțare existente;
  • Asigurarea consultanței privind obținerea documentelor ce sunt necesare ca și anexe la cererea de finanțare;
  • Asigurarea consultanței privind cofinanțarea din alte surse (unde este cazul);
  • Scrierea cererii de finanțare, a planului de afaceri, a memoriului justificativ, a proiecțiilor financiare;
  • Verificarea conformității proiectelor înainte de depunerea acestora la autoritatea finanțatoare;
  • Asistența la implementarea proiectului;
  • Monitorizarea proiectului pe perioada implementării acestuia; Consultanță și asistență privind procedurile de achiziție;
  • Scrierea cererilor de plată;
  • Rapoarte de evaluare interna/ externă, analiza activității firmei;

Consultanță PNDR 6.3 – Fonduri Europene Nerambursabile pentru fermele mici

Cheltuielile propuse în Planul de Afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuare de studii precum cel pentru sectorul pomicol, sau privind potențialul agricol precum și activitățile relevante pentru implementarea corecta a Planului de Afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.Criterii de Eligibilitate Solicitant Categorii de solicitanți eligibili:Persoanele fizice înregistrate și autorizate;Societate cu răspundere limitata cu asociat unic/ majoritar (majoritate absoluta 50%+1) SRL/SRL-D